Cenník - Interiéry

Zameranie priestoru
od 3,- €/m2
 
* obhliadka priestoru
* zameranie skutkového stavu
* zakreslenie do digitálnej podoby
 
Spracovanie: cca 2 týždne
 
Interiérová štúdia
od 12,- €/m2
 
* dispozičné riešenie interiéru
* 3D návrh – tvarové, materiálové a farebné riešenie
* fotorealistická vizualizácia
* konzultácia s klientom a zapracovanie pripomienok
* 1 x finálny výstup v digitálnej podobe a 1 x portfólio
 
Spracovanie: 4 – 8 týždňov
 
Realizačný projekt 
od 20,- €/m2
 
* podklad pre cenovú kalkuláciu pre realizáciu
* projekt pre ohlášku/stavebné povolenie
* technické a stavebné výkresy
* bez projektov profesií
* výkresy stolárskych výrobkov
* rozpočet od dodávateľov
 
Spracovanie: 4 – 8 týdňov
 
Autorský dozor a koordinácia
od 20,- €/hod
 
* pri realizácii na kľúč cez našich overených dodávateľov je autorský dozor a        koordinácia stavby bezplatná
* pri realizácii prác inými dodávateľmi je cena za autorský dozor a koordináciu stavby od 20,-€/hod
* doprava mimo Bratislavy je 0,25 €/km
 
Výber a nákup materiálov, nábytkov a dekorácií
od 10,- €/hod

Cenník - Kurzy

 Cena: 105,- €
 
Zľavy pre študentov: 10 %
Zľavy pre ucelené skupiny /5 -6 osôb v skupine/: 10 %
 
 
 Cena: 150,- €
 
Zľavy pre študentov: 10 %
Zľavy pre ucelené skupiny /5 – 6 osôb  v skupine/: 10 %
Close Menu