Kurzy a školenia

Slider

Zľava -10%

Získajte 10% zľavu na jeden z našich kurzov.

Kurz SketchUp – základy modelovania

SketchUp je momentálne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich modelovacích, vizualizačných a projekčných nástrojov na trhu. Má už milióny užívateľov po celom svete, ktorých si získal najmä kvôli intuitívnemu ovládaniu, už po pár lekciách budete schopní pracovať samostatne, navyše, nemusíte si pamätať množstvo príkazov a klávesových skratiek. Uplatnenie je naozaj široké- architektúra, dizajn, stavebníctvo, strojárstvo a iné oblasti. Kurz SketchUp – základy modelovania je určený pre každého kto má záujem o jednoduché 3D modelovanie, vhodný je i pre interiérový dizajn.

 Absolvent kurzu získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Termíny pre ucelené skupiny a individuálne kurzy na vyžiadanie. Maximálny počet účastníkov kurzu v skupine 6, minimálny počet 4. Vyučovacie hodiny trvajúce 50 minút.

Denný kurz – 12 vyučovacích hodín

Večerný kurz – 12 vyučovacích hodín

Osnova kurzu SketchUp

Úvod do programu SketchUp

 • zoznámenie sa s užívateľským prostredím a jeho nastavenie
 • oboznámenie sa s paletou nástrojov, hlavného menu a pracovných okien
 • 3D grafika a modelovanie

Základy modelovania v SketchUp

 • jednoduché modely
 • princíp práce s komponentmi a skupinami
 • editácia jednoduchých modelov
 • farby a materiály
 • priraďovanie farieb a materiálov k jednotlivým objektom a plochám
 • vytváranie vlastných materiálov
 • úprava textúr

Štýly a meranie

 • prehľad štýlov a typy zobrazenia
 • meranie a kóty

Knižnice

 • práca a vkladanie komponentov zo základnej knižnice SketchUp
 • vytvorenie vlastnej knižnice komponentov a materiálov
 • pluginy

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu SketchUp – základy modelovania – bude schopný modelovať rôzne typy objektov od jednoduchých tvarov, až po zložitejšie projekty.

Odporúčané kurzy: Thea render for SketchUp

Kurz Thea render for SketchUp – základy

Thea for SketchUp je spojenie silných rasterizérov renderovacieho programu Thea render a jednoduchosti modelovacieho programu SketchUp. S biased, unbiased a interaktívnym režimom vrátane podpory grafickej karty je renderovanie s Theou naozaj radostný zážitok. Pluginy umožňujú obohatiť vaše modely o vysoko detailný 3D obsah, rušia sa staré obmedzenia týkajúce sa manipulovania so zložitým modelom.

Thea for SketchUp umožňuje interaktívne pracovať v Thea okne alebo priamo v okne SketchUp. S využitím interaktívnych režimov vám dáva okamžitú vizualizáciu úprav geometrie, prostredia, hĺbky ostrosti, rozloženia svetla, materiálových vlastností a vsadených externých modelov v Thea scéne.

V každej vizualizácii hrá najdôležitejšiu úlohu práve prirodzený spôsob osvetlenia a výber fyzicky správnych materiálov. Simulácia svetla a unikátny materiál v systéme Thea render zabezpečí, že všetky renderované obrázky budú využívať tieto základné vlastnosti. Bez ohľadu na to, či sa vytvaruje jednoduchý dizajn interiéru alebo podrobná prezentácia výrobkov editovaných komplexným materiálom, obrázky renderované v Thea render for SketchUp budú rozprávať samé za seba. Používateľ sa môže zamerať na svoj umelecký prejav a Thea render sa postará o konečný výsledok.

 Absolvent kurzu získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Termíny pre ucelené skupiny a individuálne kurzy na vyžiadanie. Maximálny počet účastníkov kurzu v skupine 6, minimálny počet 4. Vyučovacie hodiny trvajúce 50 minút.

Denný kurz – 12 vyučovacích hodín 

Večerný kurz – 12 vyučovacích hodín 

Osnova kurzu Thea render for SketchUp

 • Úvod do Thea render – jednotlivé režimy /módy/ biased, unbiased, interaktívny
 • Oboznámenie sa s hlavným oknom pre nastavenie renderovania
 • Vkladanie materiálu do SketchUp z Thea Browser
 • Laboratórium farieb – nastavenie parametrov, editovanie
 • Materiálové laboratórium – editovanie a vkladanie materiálov, nastavenie parametrov
 • Textúrové laboratórium – editovanie a vkladanie textúr, nastavenie parametrov
 • Nastavenie kamery, svetla, materiálu
 • Konvertovanie materiálov a modelov z Thea knižnice
 • Tvorba vlastnej knižnice

Účastník kurzu po absolvovaní kurzu bude schopný nastaviť si svetelnú scénu, vkladať a upravovať materiály a textúry pre dokonalú vizualizáciu modelu alebo interiéru. 

Prihláška do kurzu

Close Menu